"Уеб Медия Груп" АД (публичното дружество) предостави заем в размер на 50 хил. лв. на "Уолфстоун Студио" ООД, ЕИК: 207438569. Със средствата, с които дружеството се разпорежда от днес, "Уолфстоун Студио" ООД ще подпомогне развитието на дейността си.

Оповестяването може да бъде изтеглено от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2023г. както и от сайта www.infostock.bg.