На свое заседание от 12.04.2019 г. Съветът на директорите на "Уеб Медия Груп" АД, на основание чл. 14.1, ал. 1 и чл. 36.3, ал. 5 от Устава, взе решение за увеличение на капитала на дружеството

Документа може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2019г. както и от сайта www.fininfo.news.bg и www.infostock.bg.