На свое заседание от 20.09.2021г. Съветът на директорите на "Уеб Медия Груп" АД, на основание чл. 14.1, ал. 1 и чл. 36.3, ал. 5 от Устава, взе решение за увеличение на капитала на дружеството.

Документа може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2021г. както и от сайта www.infostock.bg.