Уведомяваме, че на 19.06.2010 година настъпи падежа за изплащане на деветото лихвено плащане и първо плащане по главницата на облигационния заем на дружеството - емисия 2008 г. ISIN:BG 2100006084.

Плащане ще се извърши на 21.06.2010 година.

Пълният текст на уведомлението до КФН, БФБ - София и до всички заинтересовани лица може да бъде свален от рубриката За WMG - Регулирана информация - 2010, както и от финансово - информационния сайт www.fininfo.news.bg.