На 31.08.2022г. дружеството представи на обществеността уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014

Документа може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2022г. както и от сайта www.infostock.bg.