На 02.09.2022г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014

Документите може да бъде изтеглени от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2022г. както и от сайта www.infostock.bg.