Съветът на директорите на "Уеб Медия Груп" АД уведомява, че от 20.05.2010 година дружеството спира издаването на вестник "ТОПСПОРТ".

Уведомлението до КФН, БФБ - София и до всички заинтересовани лица може да бъде свалено от рубриката За WMG - Регулирана информация - 2010, както и от финансово - информационния сайт www.fininfo.news.bg.