Със свое решение от 03.10.2014 година КФН потвърди представения от дружеството проспект за увеличаване на капитала на дружеството чрез публично предлагане на акции.

 

Проспектът може да бъде видян в рубриката (За уеб медия груп -> регистрационен документ).

 

Съобщението по чл. 92А от ЗППЦК ще бъде обявено в Търговския регистър, вестник Новинар, вестник Сега. Със съобщението може да се запознаете в "За уеб медия груп" -> регистрационен документ).