Ако подредим дружествата на БФБ-София по ликвидност с критерий брой сключени сделки за една година назад, то изчисленията показват, че средната доходност на стоте от тях, с чиито книжа са сключени най-много сделки за една календарна година до 31 август 2007 г., е 280%.

Изчисленията на Investor.bg показват още, че акциите на първите 50 от тях, тоест най-ликвидните по посочения критерий, са нараснали средно с 267%, а средната доходност на вторите 50 е 296%.

В тази класация, компанията Уеб Медия Груп заема престижното 33-то място със средна доходност в рамките на последните 12 месеца от 207%.

Само в рамките на последната година, цената на акциите на компанията покачиха от 0.84 лв. за акция до 3.30 лв.за акция, преди да последва стабилизация малко под 3.00 лв. Оборотът от над 1700 изтъргувани акции на компанията показва за добра ликвидност на Уеб Медия Груп и баланисран интерес за покупки и продажби на акциите на БФБ-София.

От анализа са изключени книжата на дружествата, които са публични след 31 август 2006 г., за да има съпоставимост. Това са Химимпорт, Монбат, Еврохолд България, ТБ ПИБ, ТБ КТБ, Каолин, Тодоров, Ломско пиво, Медийни системи и Адванс Екуити. Все пак, ако и те се включат в изчисленията, то средната доходност на стоте компании е 261%.

Справка в модула на Investor.bg „Фондове" показва, че средната доходност на високодоходните фондове*, тоест тези, инвестиращи предимно в акции, към 31 август 2007 г. на годишна база е 88,3% - далеч под средната за пазара (100-те най-ликвидни позиции за същия период).

Разбира се, трябва да се уточни фактът, че някои от тези фондове инвестират част от набраните средства в ценни книжа в чужбина, друга част, макар и малка - в облигации, а трета част са парични средства в каса и депозити (около 29% от общия портфейл към края на март), докато анализираният портфейл обхваща единствено акции.

Но в същото време българските фондове не диверсифицират портфейла си до такава голяма степен, тоест не разпределят набрания капитал в 100 компании, а в далеч по-малко (15-25 дружества), при което поемат и по-висок риск на единица доходност. Последното може да се опровергае с модерната портфейлна теория, чието начало е поставено от Хари Марковиц през 1952 година.

Последният доказва, че не е нужно да разпределяме капитала си в колкото се може повече компании, за да намалим риска - измежду наличните акции (100-те най-ликвидни) съществува портфейл, който носи същата доходност, но при по-малък риск, измерен чрез стандартното отклонение на доходността.

Дали възвръщаемостта на портфейла със стоте ликвидни позиции за последната една година е постигната за сметка на по-висок риск спрямо съотношението доходност/риск за договорните фондове в България, инвестиращи приоритетно в акции, засега няма как да стане ясно поради факта, че липсват данни за риска на въпросните инвестиционни схеми.
Въпреки всичко разликата между годишните доходности на високорисковите колективни инвестиционни схеми и пазара, със или без новите IPO-та, е доста голяма.

No.. Код....... Име.................................... Брой сделки Изменение
1... TICHA.....Алфа Ууд България АД..........................1644.... 2795%
2... CHUG......Чугунолеене АД...................................2740.... 2129%
3... UNIM......Унимаш АД...........................................1236.... 1690%
4... ZARYA.....Балканкар-Заря АД..............................620..... 1676%
5... ELTOS.....Спарки Елтос АД..................................2763.... 1332%
6... LESPL.....Лесопласт АД.......................................714..... 1040%
7... ZAHZA.....Захарни заводи АД..............................2491.... 977%
8... SFI.......Софарма имоти АДСИЦ-София................1743.... 974%
9... MOSTS.....Мостстрой АД.....................................4426.... 559%
10.. FZLES.....Фазерлес АД.......................................2248.... 522%
11.. TRANB.....Трансстрой-Бургас АД.........................1070.... 512%
12.. ELHIM.....Елхим Искра АД..................................1687.... 497%
13.. HIKA......Индустриален Капитал Холдинг АД...........6611.... 487%
14.. BSTR......ЗПАД Булстрад.....................................2283.... 467%
15.. EURINS....ЗД Евро инс АД..................................5617.... 437%
16.. HDPAT.....ХД Пътища АД....................................1876.... 422%
17.. CENHL.....Стара планина Холд АД........................5689.... 414%
18.. ORGH......Оргахим АД........................................3170.... 404%
19.. KAU.......Каучук АД............................................2026.... 390%
20.. HIMKO.....Химко АД.............................................7962.... 367%
21.. ERH.......Енергоремонт Холдинг АД......................1205.... 363%
22.. FTXCO.....Софарма логистика АД..........................1825.... 324%
23.. BRP.......Параходство Българско речно плаване АД......... 2792.... 284%
24.. OTZK......Оловно цинков комплекс АД...................6176.... 284%
25.. METIZ.....Метизи АД.............................................1567.... 274%
26.. TRAAV.....Трансстрой-АМ АД................................806..... 272%
27.. DOVUHL....Доверие Обединен Холдинг АД...........12346... 260%
28.. KTEX......Катекс АД.............................................. 2301.... 240%
29.. CHIM......Химимпорт АД....................................... 22040... 236%
30.. EMKA......ЕМКА АД..............................................3084.... 235%
31.. VIPOM.....Випом АД..............................................600..... 234%
32.. HES.......Хидравлични елементи и системи АД......2233.... 212%
33.. WWW.......Уеб Медия Груп..................................1785.... 207%
34.. TOPL......Топливо АД............................................8115.... 202%
35.. IBG.......Инвестор.БГ АД.......................................902..... 181%
36.. MONBAT....Монбат АД.......................................12462... 176%
37.. BALKL.....Балкан АД.............................................820..... 175%
38.. IHLBL.....Индустриален Холдинг България АД.......9042.... 174%
39.. REKPL.....Балканкар-Рекорд АД.............................915..... 170%
40.. SVIL......Свилоза АД...............................................857..... 168%
41.. BZAH......Българска захар АД..............................955..... 163%
42.. PETHL.....Синергон Холдинг АД...........................14694...159%
43.. ALUM......Алкомет АД............................................4067....151%
44.. BACB......Българо-Американска Кредитна Банка АД...........2966....143%
45.. POLIM.....Полимери АД........................................2854....140%
46.. TCH.......ТК-ХОЛД АД...........................................3324....136%
47.. ELMA......Елма АД...............................................1400....120%
48.. ODES......Кораборем, завод Одесос АД.................. ...3416....118%
49.. AFH.......Фаворит Холд АД...................................3115....114%
50.. CCB.......ТБ Централна кооперативна банка АД ...6702....100%
51.. KDN.......Капитан Дядо Никола АД .......................978.....99%
52.. SUN.......Слънце Стара Загора Табак АД ..............590.....98%
53.. HVAR......Холдинг Варна A AД..............................3780....95%
54.. BULSTH....Ютекс Холдинг АД ...............................713.....94%
55.. ASKRE.....Асенова крепост АД ............................1120....91%
56.. HSOF......Холдинг Света София АД.......................1505....91%
57.. ELARG.....Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ ............3413....88%
58.. DEKOT.....Декотекс АД ........................................2658....87%
59.. DZI.......ЗПАД ДЗИ АД..........................................1499....83%
60.. GAZ.......Проучване и добив на нефт и газ ЕАД ....4541....76%
61.. ATERA.....Адванс Терафонд АДСИЦ-София .........3218....71%
62.. EUBG......Еврохолд България АД........................ 11595...68%
63.. MELHL.....Мел инвест холдинг АД ........................1108....66%
64.. BHC.......Българска Холдингова Компания АД .......5958....65%
65.. GAGBT.....Пловдив Юрий Гагарин БТ АД...............1756....64%
66.. MEDIAS....Медийни Системи АД ............................776.....58%
67.. ZEM.......Елпром-ЗЕМ АД ....................................2968.... 57%
68.. MCH.......М+С хидравлик АД...............................4570.... 54%
69.. RAZHL.....Развитие Инд, Холдинг АД ....................952.... 50%
70.. CORP......ТБ Корпоративна търговска банка АД.... 4095.... 49%
71.. ALB.......Албена АД.............................................. 3387.... 49%
72.. BREF......Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ......... 1199.... 48%
73.. FPP.......ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ ...................981..... 45%
74.. SFARM.....Софарма АД.........................................7405.... 43%
75.. KRS.......Компания за технологии и иновации Съединение АД 720..... 41%
76.. NEOH......Неохим АД........................................... 2028.... 41%
77.. ALBHL.....Албена Инвест Холдинг АД.................... 7204.... 41%
78.. AROMA.....Арома АД............................................ 1299.... 38%
79.. MGEHL.....Балкантурист Елит АД-София............... 1635.... 35%
80.. PET.......Петрол АД................................................2646.... 33%
81.. BMREIT....Бенчмарк фонд имоти АДСИЦ................1262.... 29%
82.. GAMZA.....Северкооп Гъмза Холдинг АД.................3182.... 29%
83.. HLEV......Златен лев Холдинг АД............................1792.... 25%
84.. INTLL.....Интерлоджик - лизинг АД..........................1100.... 23%
85.. PAMPO.....Пампорово АД......................................1353.... 20%
86.. FIB.......ТБ Първа Инвестиционна Банка.................6671.... 19%
87.. BIOV......Биовет АД.............................................. 2119.... 19%
88.. LOMSKO....Ломско пиво АД................................. 1021.... 17%
89.. BTC.......Българска телекомуникационна компания АД....... 3216.... 16%
90.. KAO.......Каолин АД............................................. 4423.... 10%
91.. KREM......Кремиковци АД.................................... 1445.... 9%
92.. ADVEQ.....Адванс Екуити Холдинг АД-София........1336.... 1%
93.. SKELN.....Св Св, Константин и Елена Холдинг АД..1375.... 0%
94.. SLB.......Слънчев бряг АД.......................................760 ....-4%
95.. ZLP.......Златни пясъци АД....................................1342....-7%
96.. TODOROF...Тодоров АД........................................1076....-7%
97.. HUG.......Холдинг Кооп-Юг АД.................................815.....-13%
98.. SEVTO.....Българска роза-Севтополис АД.............3780....-16%
99.. PLOBT.....Пловдив-БТ АД........................................637.....-22%
100..INTERL.....Интерлоджик-Имоти АД..........................803.....-55%
*В раздел "Фондове" на Investor.bg са включени колективните инвестиционни схеми, които членуват в Българската Асоциация на Управляващите Дружества (БАУД)