Уведомяваме Ви, че на 04.05.2022 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано придобиването на 213 000 /двеста и тринадесет хиляди/ броя акции, от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД представляващи 100 % от регистрирания капитал на "Уебкафе" ЕАД, ЕИК 203428691.  във връзка със сключен договор на 15.04.2022г. между "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД и "Омега Финанс" ООД.

Пълният текст на уведомлението към КФН и БФБ може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2022г., както и от сайта www.infostock.bg.