Съветът на директорите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД свиква извънредно общо събрание на акционерите.

Събранието ще се проведе на 28.02.2011 г. в гр. София, залата на бул. "Братя Бъкстон" 40 от 11 часа.

Поканата, материалите за заседанието и образец на пълномощно за участие са достъпни в рубриката За WMG - Регулирана информация - 2011 г.

Поканата за общото събрание е достъпна и на сайта www.fininfo.news.bg.