Събранието ще се проведе на 18.06.2012 г. в гр. София, залата на бул. "Братя Бъкстон" 40, ет. 2 от 14 часа.

Поканата, материалите за заседанието и образец на пълномощно за участие могат да бъдат изтеглени от рубриката За WMG - Регулирана информация - 2012 г.

Поканата за общото събрание е публикувана в Търговския регистър под номер 20120514175600, ЕИК на дружеството 131387286, както и на сайта www.fininfo.news.bg.