На 31.07.2023г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността шестмесечен финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2023г. - 30.06.2023г.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2023г., както и от сайта infostock.bg.