На 30.07.2021г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността шестмесечен финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2021г. - 30.06.2021г.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2021г., както и от сайта www.fininfo.news.bg и infostock.bg.