На проведеното на 18.01.2010 г. извънредно Общо събрание на акционерите, от състава на Съвета на директорите бе освободен Стоян Иванов Георгиев. За нов член бе избран Милослав Йосифов Йосифов.

Решенията, приети на извънредното Общо събрание на акционерите, могат да бъдат свалени от рубриката За WMG - Регулирана информация - 2010 г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.