На проведенето на 18.06.2012 година редовно годишно събрание на акционерите, бяха приети решения с уведомлението за които може да се запознаете в  Регулирана информация 2012.

Пълният текст на уведомлението за приетите решения може да бъде видян в рубриката  За WMG - Регулирана информация - 2012 г., както и на сайта  www.fininfo.news.bg.