На 14.06.2013г. се проведе редовно годишно събрание на акционерите.


Пълният текст на уведомлението за приетите решения може да бъде видян в рубриката  За WMG - Регулирана информация - 2013 г., както и на сайта  www.fininfo.news.bg.

Приетата на общото събрание на акционерите Политика за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите можете да намерите в рубриката За WMG - Управление - Политика.