На 16.09.2010 г. на проведено заседание на общото събрание на облигационерите са приети решения за промени в параметри на емисията корпоративни облигации емитирани от дружеството.

Приетите промени могат да бъдат видяни в рубриките За WMG - Регулирана информация - 2010 г., За WMG - Облигационна емисия, както и на сайта www.fininfo.news.bg.