На проведеното на 16.03.2011 г. извънредно общо събрание на акционерите, бе прието решение за овластяване съвета на директорите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД да извърши сделка по чл.114 ал.1 т.2 от ЗППЦК, съгласно доклада на съвета на директорите.

Пълният текст на уведомлението за приетото решение може да бъде видян в рубриката  За WMG - Регулирана информация - 2011 г., както и на сайта  www.fininfo.news.bg.