На проведено заседание на Съвета на директорите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД бе обсъдено състоянието на издавания от дружеството ежедневник "ТОПСПОРТ".

Предвид влошената икономическа и пазарна конюнктура бяха набелязани мерки, които в случай, че не се реализират, Съветът на директорите реши от 19 май 2010 г. да преустанови издаването на вестник "ТОПСПОРТ".

Уведомлението до КФН, БФБ - София и до всички заинтересовани лица може да бъде свалено от рубриката За WMG - Регулирана информация - 2010, както и от финансово - информационния сайт www.fininfo.news.bg.