Съветът на директорите на "Уеб Медия Груп" АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 23.06.2014г. в гр. София, залата на бул. "Братя Бъкстон" 40 ет.2 от 11ч.

Поканата, материалите за заседанието и образец на пълномощно за участие могат да бъдат свалени от рубриката ЗA WMG - Регулирана информация - 2014г.

Поканата за общото събрание е достъпна и на сайта www.fininfo.news.bg.

Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър (www.brra.bg) под номер  20140519104401. ЕИК на дружеството е 131387286.