На 18.01.2011 г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на "БФБ - София" АД отчет по облигационен заем към 31.12.2010 г.

Пълният комплект представени документи може да бъде видян в рубриката За WMG - Облигационна емисия - както и на сайта www.fininfo.news.bg.