На 29.01.2010 г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на "БФБ - София" АД отчет към 31.12.2009 г. по облигационен заем.

Пълният комплект представени документи може да бъде свален от рубриката За WMG - Регулирана информация - 2009 г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.