На 29.04.2010 г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на
"БФБ - София" АД отчет към 31.03.2010 г. по облигационен заем.

Пълният комплект представени документи може да бъде свален от рубриката За WMG
- Регулирана информация - 2010 г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.