На 14.07.2010 г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на "БФБ - София" АД отчет към 30.06.2010 г. по облигационен заем.

Пълният комплект представени документи може да бъде видян в рубриката За WMG - Облигационна емисия - както и на сайта www.fininfo.news.bg.