Годишният финансов отчет на дружеството за 2009 година e публикуван чрез обявяване в Търговския регистър.

Пълният текст на уведомлението може да бъде видян в рубриката За WMG  - Регулирана информация - 2010 г., както и от сайта  www.fininfo.news.bg