Годишният доклад за дейността и одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година са публикувани чрез обявяване в Търговския регистър.

Пълният текст на уведомлението може да бъде видян в рубриката За WMG  - Регулирана информация - 2011 г., както и от сайта  www.fininfo.news.bg