Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД, проведено на 20.06.2016г.

Пълният текст на протокола може да бъде видян в рубриката За WMG - Регулирана информация - 2016г.