Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД, проведено на 19.06.2015г.

Пълният текст на протокола може да бъде видян в рубриката За WMG - Регулирана информация - 2015г.