Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД, проведено на 14.06.2013 г.

Пълният текст на протокола може да бъде видян в рубриката За WMG - Регулирана информация - 2013г.