Протокола от извънредното общо събрание на акционерите може да бъде свален от рубриката За WMG - Регулирана информация - 2010 г.