Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД, проведено на 14.01.2016 г.

Пълният текст на протокола може да бъде видян в рубриката За WMG - Регулирана информация - 2016г.