На 16.03.2011 г. бе проведено извънредно общо събрание на акционерите, на което бе прието решение за овластяване съвета на директорите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД да извърши сделка по чл.114 ал.1 т.2 от ЗППЦК.

Пълният текст на протокола от проведеното извънредно общо събрание може да бъде видян в рубриката  За WMG - Регулирана информация - 2011 г., както и на сайта  www.fininfo.news.bg.