На 16.09.2010 г. на проведено заседание на общото събрание на облигационерите са приети решения за промени в параметри на емисията корпоративни облигации емитирани от дружеството.

Протоколът от заседанието на общото събрание с приетите промени в параметрите на облигационния заем може да бъде видян в рубриката За WMG - Облигационна емисия - 2010 г., както и на сайта www.fininfo.news.bg.