На 10.12.2009 г. Съвета на директорите прие решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 18.01.2010 г.

Съобщението до Комисията по финансов надзор, съдържащо дневния ред, може да бъде свалено от рубриката За WMG - Регулирана информация - 2009 г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.