На свое заседание, проведено на 19.01.2011 г., Съветът на директорите на УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД прие решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 28.02.2011 г. Предложеният дневен ред е: "Овластяване Съвета на директорите на дружеството да извърши сделка по чл. 114 ал. 1 т.2 от ЗППЦК".

Пълният текст на уведомлението може да бъде видян в рубриката: За WMG  - Регулирана информация - 2011 г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.