Годишният доклад за дейността и одитираният годишен финансов отчет за 2011 година и промените в съвета на директорите са вписани в Търговския Регистър.

Пълният текст на уведомлението може да бъде видян в рубриката За WMG  - Регулирана информация - 2012 г., както и от сайта  www.fininfo.news.bg