Приети решения от ОС на акционерите на Уеб Медия Груп АД, проведено на 29.06.2009 година. Информацията може да намерите тук.