На 01.06.2011 г. се проведе редовно годишно събрание на акционерите на УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД.

Приетите решения са обявени в рубриката  За WMG - Регулирана информация - 2011 г., както и на сайта  www.fininfo.news.bg.

Протоколът от общото събрание на акционерите ще бъде публикуван в определения срок.