На 30.10.2023г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността уведомление за финансово състояние на дружеството за трето тримесечие на 2023г.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2023г., както и от сайта www.infostock.bg.