На 28.10.2022г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността уведомление за финансово състояние на дружеството за трето тримесечие на 2022г.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2022г., както и от сайта www.infostock.bg.

Пълният комплект представени документи плюс "Информация съгласно Приложение № 4"добавен на 23.11.2022 може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2022г., както и от сайта www.infostock.bg.