На 28.10.2021г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността уведомление за финансово състояние на дружеството за трето тримесечие на 2021г.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2021г., както и от сайта www.infostock.bg.