На 29.04.2023г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността уведомление за финансово състояние на дружеството за първото тримесечие на 2024г.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2024г., както и от сайта www.infostock.bg.