На 03.05.2022г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността уведомление за финансово състояние на дружеството за първото тримесечие на 2022г.

С представени на 03.06.2022 декларации на представляващите и съставител на финансовия отчет.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2022г., както и от сайта www.infostock.bg.