На 26.01.2023г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността уведомление за финансово състояние на дружеството за четвърто тримесечие на 2022г.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2022г., както и от сайта www.infostock.bg.