На 30.01.2017г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността уведомление за финансово състояние на дружеството за четвърто тримесечие на 2016г.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2016г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.