На 28.11.2022г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността представено уведомление на консолидирана основа за финансово състояние на дружеството за трето тримесечие на 2022г.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2022г., както и от сайта www.infostock.bg.