На 29.11.2016г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността представено уведомление на консолидирана основаа за финансово състояние на дружеството за трето тримесечие на 2016г.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2016г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.