На 29.05.2024г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността представено уведомление на консолидирана основа за финансово състояние на дружеството за първото тримесечие на 2024г.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2024г., както и от сайта www.infostock.bg.