На 17.08.2010 г. дружеството представи информацията изисквана по чл.82 б, ал.1 от ЗППЦК за периода 01.08.2009 - 01.08.2010 година.

Пълната информация може да бъде свалена от рубриката За WMG - Регулирана информация - 2010 г., както и от сайта www.fininfo.news.bg